Всички дръжки и шийлдове се предлагат във вариант обикновен, секретен и WC ключ.

Двете врати на портала се захващат една за друга посредством свързващ механизъм, който позволява те едновременно да са отворени или затворени, както и да бъде отворена само едната врата.